Voda, topení, plyn

Zdravotně-technické instalace. Samostatné středisko společnosti PaPP disponující kvalitním zázemím provádí u realizovaných nebo rekonstruovaných staveb také práce a služby v oblasti vodo-topo-plyn. Součástí širokého spektra těchto služeb je také realizace přípojek inženýrských sítí. Nejvyšší prioritu u tohoto druhu dodávek má důraz na odolnost a dlouhou životnost. Společnost PaPP kompletně zajišťuje instalace: rozvodů vodovodního potrubí včetně zařizovacích předmětů, odpadního potrubí a připojení ke kanalizaci, odvodů dešťových vod, retenční nádrže a jímky, domovních a areálových čistíren odpadních vod, přečerpávacích stanic, sorpčních vpustí apod. Realizaci vždy předchází pečlivá příprava s ohledem na představy a požadavky zákazníka, zákonné požadavky a specifické podmínky konkrétní stavby. Výsledkem je dílo, jehož kompletnost a kvalita jsou garantovány integrovaným systémem kvality při použití vhodných technologických postupů, kvalitních materiálů a odpovídajícího technického vybavení.

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Uherské Hradiště

Fotogalerie

Další produkty dodavatele

Tepelná technika

  • Lokalita : Uherské Hradiště

Občanské stavby

  • Lokalita : Uherské Hradiště

Průmyslové stavby

  • Lokalita : Uherské Hradiště

Kontakt

PaPP, spol. s r. o.

Adresa
Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště
Web
http://www.pappuh.cz