WanatCleaning Services s.r.o.

Firma WanatCleaning Services s.r.o. se ve své činnosti zaměřuje mimo jiné na řešení problematiky chemického čištění vody (pitná voda, odpadní voda, bazénová voda, procesní voda apod.) pomocí chemických látek (koagulantů) na bázi nanočástic železa. V této oblasti aktivně spolupracujeme s předními osobnostmi v oblasti čištění vody výše uvedenou metodou v Itálii a v Japonsku. Zaměřujeme se na výrobu koagulačních prostředků dle požadavků jednotlivých zákazníků. Pro každého zákazníka jsme schopni vyrobit konkrétní prostředek, pomocí kterého bude dosaženo maximální účinnosti při čištění vody. Nanovoda využívaná při čištění vody obsahuje nanočástice železa. Jedná se o využití nanočástic, tedy částic cca 1 až 100 nm (nanometrů). Tyto částice mají speciální vlastnosti (chemické i fyzikální) oproti větším částicím pevných látek či kapalin. Také reaktivita nanočástic se znečištěním obsaženým ve vodě je výrazně odlišná než u běžných koagulantů. Naši pracovníci se zabývají problematikou čištění vody už 20 let a mají bohaté zkušenosti v této oblasti.

  • Lokalita : Brno-střed, Štýřice

Zajímavé produkty jiných firem

Kontakt

LDK Cleaning s.r.o.

Adresa
Vídeňská 255/42, 639 00 Brno-střed, Štýřice