WanatCleaning Services s.r.o.

Firma WanatCleaning Services s.r.o. se ve své činnosti zaměřuje mimo jiné na řešení problematiky chemického čištění vody (pitná voda, odpadní voda, bazénová voda, procesní voda apod.) pomocí chemických látek (koagulantů) na bázi nanočástic železa. V této oblasti aktivně spolupracujeme s předními osobnostmi v oblasti čištění vody výše uvedenou metodou v Itálii a v Japonsku. Zaměřujeme se na výrobu koagulačních prostředků dle požadavků jednotlivých zákazníků. Pro každého zákazníka jsme schopni vyrobit konkrétní prostředek, pomocí kterého bude dosaženo maximální účinnosti při čištění vody. Nanovoda využívaná při čištění vody obsahuje nanočástice železa. Jedná se o využití nanočástic, tedy částic cca 1 až 100 nm (nanometrů). Tyto částice mají speciální vlastnosti (chemické i fyzikální) oproti větším částicím pevných látek či kapalin. Také reaktivita nanočástic se znečištěním obsaženým ve vodě je výrazně odlišná než u běžných koagulantů. Naši pracovníci se zabývají problematikou čištění vody už 20 let a mají bohaté zkušenosti v této oblasti.

  • Lokalita : Brno-střed, Štýřice

Zajímavé produkty jiných firem

Reverzní-osmóza

Reverzně - osmotická stanice

Vyrábíme reverzně-osmotické stanice o výkonu 10 - 500 lutrů/hod. Úpravna je postavena vždy na základě znalostí rozboru vody, požadovaného výkonu a jiných požadavků konkrétního zákazníka.

Demineralizační patrony

Demineralizace pitné vody

Nabízíme regeneraci směsných loži iontoměničových pryskyřic určených k demineralizaci pitné vody. Dále reverzně osmotické stanice, demineralizační stanice a vše, vše co souvisí s výrobou demineralizované vody.

Vrtné a technické práce

  • Lokalita : Brankovice

Prostředky pro ošetření bazénové vody

  • Lokalita : Brno-střed, Štýřice

Ošetření vody chladících okruhů

  • Lokalita : Brno-střed, Štýřice
Iontoměničová pryskyřice

regenerace iontoměničových pryskyřic

Hlavní činností naší společnosti je regenerace iontoměničových pryskyřic určených k demineralizaci pitné vody. K tomu využíváme technologickou linku, která byla instalována na základě smlouvy o poskytnutí Know How německou společností Wilhelm Werner, GmbH.

Nerezový zdravotnický nábytek

  • Lokalita : Brno-střed

Bazény a čerpadla

  • Lokalita : Charváty

Hydrodynamické zkoušky

  • Lokalita : Brankovice

Úprava vody - změkčení, desinfekce

  • Lokalita : Brno-střed, Štýřice

Kontakt

LDK Cleaning s.r.o.

Adresa
Vídeňská 255/42, 639 00 Brno-střed, Štýřice