E k o - K y d a l plus s.r.o. - Výhradní výrobce adsorberů

Zařízení je vhodné pro provozy, ve kterých se pracuje s organickými rozpouštědly. Látky lze recyklovat a tím snížit spotřebu rozpouštědel. Adsorber je nutný ve všech společnostech, které překračují emisní normy! Důležité uplatnění ve firmách, které se snaží o maximálně ekologický provoz.

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Prusy-Boškůvky

Kontakt

E k o - K y d a l plus s.r.o.

Adresa
Prusy-Boškůvky 195, 682 01 Prusy-Boškůvky
Web
http://www.ekokydal.cz