Technický vývoj, design a strojní konstrukce

Strojírenské projekty a strojírenský vývoj, design, konstrukce a zpracování technické dokumentace.

Přejít na web dodavatele
  • Cena: dle zakázky
  • Lokalita : Brno-Bystrc

Fotogalerie

Zajímavé produkty jiných firem

Geodetické a geologické práce

Geodetické a geologické práce

Nabízíme provedení veškerých geodetických prací - zhotovení geometrických plánů pro zápis do katastru nemovitostí, vytyčování pozemků a identifikace parcel, mapování, zaměření líniových staveb aj., dále pak provedení prací v oblasti důlního měřictví, veškerých geologických prací - inženýrsko-geologi...

Zeměměřictví

Zeměměřictví

Vypracování geodetických podkladů pro projekční činnost, polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu, vytvoření digitálního modelu terénu (DMT).

Důlní měřictví

Servisní služba hlavního důlního měřiče, připojování a zaměřování důlních děl. Provedení veškerých důlně měřických prací v podzemí i na povrchu.

Polep - Celopolep Vozidel

  • Lokalita : Mikulčice

Projekční kancelář

  • Lokalita : Sviadnov

Profesionální logo

  • Lokalita : Praha 12
Geologické práce

Geologické práce

Poskytujeme následující geologické práce v oborech inženýrské geologie, hydrogeologie, ložiskové geologie a ochrany životního prostředí: - Inženýrsko-geologický průzkum pro zakládání staveb - Zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů zájmových území - Vyhledávání lokalit vhodných pro v...

Projekční práce

Nabízíme zpracování projektové dokumentace všech stupňů včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů (geologických, geodetických, vodohospodářských, mapových aj.) pro následující druhy staveb.

Architekti

  • Lokalita : Brno-Židenice

Projektová činnost

  • Lokalita : Prostějov

Projektová činnost - TIPRO projekt s.r.o.

  • Lokalita : Brno-Královo Pole

Projekční služby

  • Lokalita : Brno-sever

Moderní webové stránky

  • Lokalita : Praha 12

Kontakt

Ing. Kamil Kadlec

Adresa
Teyschlova 1298/42, 635 00 Brno-Bystrc
Web
http://www.kamass.cz/