Firmy (nalezeno 299 firem)

GEOPORT, s.r.o.

Adresa
Zacpalova 379, 746 01 Opava
E-mail
email  
Web
http://www.geoportopava.cz
Telefon
+420553624799

Hlavní pracovní náplní firmy jsou geodetické práce v katastru nemovitostí, zajišťování podkladů pro projektování a geodetická činnost při realizaci staveb. Od roku 2006 se firma zabývá také oceňováním nemovitostí.

SURGEO, s.r.o.

Adresa
Plucárna 3560, 695 01 Hodonín
E-mail
email  
Web
http://www.surgeo.cz
Telefon
+420518333344

Naše společnost se zabývá prováděním zeměměřických prací, geologickými pracemi, projekční činností (kopané a vrtané studny, vrty pro tepelná čerpadla), skenováním, digitalizací a zpracováním grafických a atributových dat pro systémy GIS, digitalizací rozsáhlých mapových a výkresových archivů a další...

Produkty (nalezeno 131 produktů)

Geodetické a geologické práce

Geodetické a geologické práce

Nabízíme provedení veškerých geodetických prací - zhotovení geometrických plánů pro zápis do katastru nemovitostí, vytyčování pozemků a identifikace parcel, mapování, zaměření líniových staveb aj., dále pak provedení prací v oblasti důlního měřictví, veškerých geologických prací - inženýrsko-geologi...

Zeměměřictví

Zeměměřictví

Vypracování geodetických podkladů pro projekční činnost, polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu, vytvoření digitálního modelu terénu (DMT).

Důlní měřictví

Servisní služba hlavního důlního měřiče, připojování a zaměřování důlních děl. Provedení veškerých důlně měřických prací v podzemí i na povrchu.

Geologické práce

Geologické práce

Poskytujeme následující geologické práce v oborech inženýrské geologie, hydrogeologie, ložiskové geologie a ochrany životního prostředí: - Inženýrsko-geologický průzkum pro zakládání staveb - Zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů zájmových území - Vyhledávání lokalit vhodných pro v...

Projekční práce

Nabízíme zpracování projektové dokumentace všech stupňů včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů (geologických, geodetických, vodohospodářských, mapových aj.) pro následující druhy staveb.

Geodetické služby

 • Lokalita : Moravská Ostrava a Přívoz

Vytýčení staveb

 • Lokalita : Hodonín

Geodetické práce

 • Lokalita : Hodonín

Geometrické plány

 • Lokalita : Slavkov u Brna

Katastr nemovitostí

 • Lokalita : Valašské Meziříčí

MapKart s.r.o.

 • Lokalita : Brno-Bohunice

Vytyčení pozemku

 • Lokalita : Moravská Ostrava a Přívoz

Geodetické práce

 • Lokalita : Moravská Ostrava a Přívoz

Podzemní stavby

 • Lokalita : Brno-střed

Dopravní stavby

 • Lokalita : Brno-střed

Geotechnika

 • Lokalita : Brno-střed

Geodetické práce

 • Lokalita : Zlín

Stáj VALMONT jezdecký objekt

 • Lokalita : Jakartovice

Geometrické plány

 • Lokalita : Hodonín

Vytyčovací služby

 • Lokalita : Slavkov u Brna

Geodetické práce

 • Lokalita : Slavkov u Brna

Geodetické služby

 • Lokalita : Valašské Meziříčí

Geologické práce - Surgeo

 • Lokalita : Hodonín

Geodetické práce

 • Lokalita : Pozořice

Zaměření pozemku.

 • Lokalita : Moravská Ostrava a Přívoz

Geodetické práce

 • Lokalita : Zlín

Speciální zakládání staveb

 • Lokalita : Brno-střed

Sanace sesuvů

 • Lokalita : Brno-střed

Jízdárna

 • Lokalita : Jakartovice

Ustájení koní

 • Lokalita : Jakartovice