Firmy (nalezeno 148 firem)

BAUING - CZ, s.r.o.

Adresa
Nejdek 84, 691 44 Lednice
E-mail
email  
Web
http://www.bauing.cz/
Telefon
+420739336247

Poskytujeme kvalitní služby v oblastech jako je výroba a prodej biopaliv. Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace. Pro naše investory umíme zajistit široký rozsah stavebních prací, postavíme Vám novostavbu na klíč, realizujeme přestavbu nebo rekonstrukci Vašeho bydlení, stejně tak jako úpravy...

Jan Vydra

Adresa
Přespolní 387, 739 32 Vratimov
E-mail
email  
Web
http://www.nadno.cz
Telefon
+420603883443

Firma Jan Vydra provádí tlakové čištění kanalizací, odvoz odpadních vod, monitoring potrubí kanalizační kamerou, vyhledávání inženýrských sítí, výstavba a rekonstrukce kanalizačních přípojek, opravy septiků a žump apod. Disponuje výrazně nadstandardně výkonnou technikou, např. sacím bagrem. Očekávej...

Produkty (nalezeno 134 produktů)

Provozování vodovodů, kanalizací a ČOV

Provozování vodovodů, kanalizací a ČOV

Činností společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů v terénu, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění na čistírnách odpadních vod, včetně likvidace kalů.

Výstavba komunikací, mostů, ploch

Výstavba komunikací, mostů, ploch

Provádíme komplexní výstavbu a rekonstrukci pozemních komunikací, mostů a podchodů, parkovacích a odstavných ploch, cyklostezek, zpevněných ploch, pokládky živičných povrchů. Dále provádíme revitalizace náměstí a sidlišť. Součástí dodávek našich komunikací je i projektová dokumentace.

Výstavba a rekonstrukce vodovodů

Výstavba a rekonstrukce vodovodů

Provádíme komplexní výstavbu a rekonstrukce vodovodů od vystrojení vodárenských vrtů přes stavby čerpacích stanic, výtlačné řady, úpravny vody, vodojemy, přerušovací komory, zásobovací řady, rozvodné řady až po domovní přípojky.

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby

Provádíme komplexní výstavbu a opravy vodohospodářských děl. Provádíme výstavby a rekonstrukce odvodňovacích a zavlažovacích příkopů, výústních objektů, mostních objektů, propustků, jezů. Při výstavbě používáme speciální pásová a kráčející rypadla.

Výstavba kanalizací a čističek odpadních vod

Výstavba kanalizací a čističek odpadních vod

Provádíme komplexní výstavbu a rekonstrukce kanalizací. Kanalizace provádíme z materiálů dle zpracované projektové dokumentace a přání jednotlivých zákazníků. Vybavení čerpacích a vakuových stanic je prováděno z kvalitních zahraničních komponentů, trubní vedení výlučně z nerezové oceli a plastů.

Zemní práce

 • Lokalita : Lednice

Palivové dřevo

 • Lokalita : Lednice

Trhání pařezů

 • Lokalita : Radkova Lhota

Zemní práce

 • Lokalita : Radkova Lhota

ENERSTAV - STAVEBNÍ FIRMA

 • Lokalita : Hlučín

Stavební práce

 • Lokalita : Salaš

Zednické práce

 • Lokalita : Zašová

Odlučovače tuků

 • Lokalita : Opava, Jaktař

Vsakování

 • Lokalita : Opava, Jaktař

Kanalizační poklopy a mříže

 • Lokalita : Opava, Jaktař

Lapač střešních splavenin

 • Lokalita : Opava, Jaktař

Drenáže

 • Lokalita : Opava, Jaktař

Zemní práce - Vydra

 • Lokalita : Vratimov

BAUING - CZ, s.r.o

 • Lokalita : Lednice

Demoliční práce

 • Lokalita : Radkova Lhota

Enerstav - STAVEBNÍ FIRMA

 • Lokalita : Hlučín

Jímky, ČOV

 • Lokalita : Opava, Jaktař

Odlučovače ropných látek

 • Lokalita : Opava, Jaktař

Kanálové armatury

 • Lokalita : Opava, Jaktař

Podlahové vpusti

 • Lokalita : Opava, Jaktař

Liniové odvodnění

 • Lokalita : Opava, Jaktař

Šachty

 • Lokalita : Opava, Jaktař