Firmy (nalezeno 8 firem)

AKADEMIE STING,o.p.s.

AKADEMIE STING, o.p.s., je první soukromou vysokou školou v Brně s akr...

CA Institute of Languages s.r.o.

Vítejte v CA Institute of Languages, jazykové škole akreditované Eaqua...

Prodejna literatury PdF MU, Ing. Milan Ondrášek, CSc.

Prodej literatury fakultní i mimofakultní dle potřeb našich studentů.

Tělocvičná jednota Sokol Olomouc

Sdružení sportovních oddílů, pronájem tělocvičen, provoz posilovny, bo...

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.

veřejná ekonomická správa, manažment v sociální sféře, sociální práce,...

Vysoké učení technické v Brně

Poskytujeme vzdělání v technicky zaměřených oborech, dále se zaměřujem...

Menza - Univerzita Palackého v Olomouci

Nabídka stravování pro studenty i cizí strávníky.

Produkty (nalezeno 18 produktů)

Institut celoživotního vzdělávání

Institut celoživotního vzdělávání

Posláním Institutu je vytvářet komunikační, informační, vzdělávací a koordinační zázemí pro systematický rozvoj celoživotního vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, poskytovat související poradenské, informační a organizační služby.

Manažerské kurzy

Vyberte si z naší nabídky manažerských kurzů. Kurz plánování a řízení projektů, vysvětlení principů projektového řízení. Účastník získá teoretické i praktické znalosti jak naplánovat projekt a jak ho řídit.

Poradenství - Spolupráce s podniky a praxe

Firmám a organizacím nabízíme pomoc a podporu při spolupráci se studenty a absolventy VUT v Brně (spoluprací při hledání žádoucích pracovníků z řad studentů a absolventů).

Vzdělávání seniorů

Univerzita třetího věku

Nabízíme Vám, univerzitu třetího věku, je to vzdělávací aktivita prováděná na vysokoškolské úrovni (přednášky, semináře, cvičení), a je určená zejména pro seniory.

 • Lokalita : Brno

Poradenství pro studenty - Koučování

Koučování je určeno těm z Vás, kteří se snaží aktivně řešit své problémy nebo chtějí dosáhnout vytyčených cílů a zatím se Vám to nedaří.Koučování může pomoci, při rozvíjení schopností, dovedností a při vzdělávání, při hledání řešení problémů souvisejících se studiem případně pracovních problémů.

 • Lokalita : Brno

Rozvojové a přípravné kurzy

V rámci kariérního poradenství nabízíme studentům VUT v Brně pomoc při volbě povolání, plánování a řízení kariéry, řešení vnitřních překážek při uskutečnění volby povolání a poradenství při hledání zaměstnání.

 • Lokalita : Brno

Pedagogické kurzy

Pedagogické kurzy zajišťují pedagogickou způsobilost absolventům vysokých škol neučitelského vzdělání, pro výuku všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů.

 • Lokalita : Brno

Trénink projektových metod I.

Kurz je koncipován jako tréninkový, jeho účastníci si mohou procvičit doporučené metody projektového řízení a zásady práce v projektovém týmu.

 • Lokalita : Brno

Studium managementu

Kurz moderních metod řízení organizace. Je zaměřen na rozvoj manažerských kompetencí, budování firemních týmů, týmové práce a spolupráce s uplatněním při řízení firemních projektů. Důraz je kladen na marketingový pohled na organizaci, splňující ISO normy pro jakost.

 • Lokalita : Brno

Plánování a řízení krizových situací

Kurz je zaměřen na komplexní problematiku krizového řízení. Řeší oblast krizového managementu, tedy řízení veškerých krizových situací na úrovni vedoucích pracovníků a praktickou část civilní ochrany osob.

 • Lokalita : Brno
Vysoké učení technické v Brně

Studium a výuka

Nabízíme Vám studijní programy - bakalařské studium, magisterské, doktorské a celoživotní vzdělávání.

 • Lokalita : Brno

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství poskytuje odbornou psychologickou pomoc studentům a absolventům VUT v Brně, kteří chtějí řešit své problémy, nebo se ocitli v nesnadné situaci, či se chtějí lépe zorientovat sami v sobě a snaží se rozvíjet svou osobnost a schopnosti.

 • Lokalita : Brno

Poradenství pro studenty

Sekce poradenství pro studenty je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně. Hlavní činnosti sekce jsou v současné době orientovány na profesní poradenství pro studenty a spolupráci s firmami a dalšími organizacemi.

 • Lokalita : Brno

Letecké předpisy

Kurzy o Evropském leteckém právu, dle aktuální novely zákona o civilním letectví či dalších předpisů. Kurzy se mohou konat v Brně nebo v Praze.

 • Lokalita : Brno

Předprojektová příprava projektů

Kurz projektového řízení podle International Project Management Association. Vysvětluje specifika EU projektů, metody předprojektových studií jako je Studie příležitosti (Opportunity Study), Studie proveditelnosti (Feasibility Study) a praktické metody jako Metoda logického rámce, SWOT analýza.

 • Lokalita : Brno

Studium jakosti

Kurz integrovaného řízení jakosti ve smyslu aplikace Total Quality Managementu (TQM), řízení jakosti Quality Management System (QMS) a zaváděním požadavků na ochranu životního prostředí Environmental Management System (EMS) a ochranu zdraví a bezpečnost (H&SMS).

 • Lokalita : Brno

Řízení mezinárodních projektů

Kurz pro seznámení se zvláštnostmi řízení mezinárodních projektů financovaných zejména z programů EU. Především pak plánování a příprava úspěšného návrhu projektu, zavedení a řízení výstupů z projektu včetně řízení rizik a změn, řízení administrativy a financí.

 • Lokalita : Brno